?

Log in

No account? Create an account

Janken VietSub Team

Arashi is our beautiful dream

Name:
Janken VietSub team
Membership:
Moderated
Posting Access:
Select Members
Description:
The 1st Arashi's Vietsub team for Arashi's Vietnamese fans


 
♥ JANKEN TEAM ♥
Chúng tôi yêu quý Arashi.
Nếu Arashi là bão, thì chúng tôi là gió.
Chúng tôi là thành viên thứ 6 của Arashi ^^
♥ Được làm bằng tình yêu và gửi đi bằng tình yêu ♥
QUY ĐỊNH
- Không đem sản phẩm của JK vào mục đích thương mại.
- Không được upload lên các streamsite: youtube, veoh...
- Không đem sản phẩm của JK post ở những forum hoặc LJ khác.
- Không được re-encode và upload lại các sản phẩm của JK.
- Comment của các bạn là động lực và sự ủng hộ để JK phát triển.Statistics